اخبار شهرستان رودبار

آیا آینده رودبار در خطر است ؟
بحران زباله سراوان بلای جان گیلان؛

آیا آینده رودبار در خطر است ؟

بیش از ۳ دهه و اندی از انتقال پسماند برخی از شهرستان ها به لندفیل سراوان میگذرد، لندفیلی که از ابتدا طرحی کارشناسانه و قابل تحسین از سوی کارشناسان آن زمان در دل جنگل های سراوان و نزدیکی روستاهای همجوار اسم برده می شد