اخبار شهرستان رودبار

وزیر ارشاد خبر داد: تکمیل پروژه مجتمع فرهنگی و هنری شهرک ایثارگران منجیل قبل از پایان دوره این دولت

وزیر ارشاد خبر داد: تکمیل پروژه مجتمع فرهنگی و هنری شهرک ایثارگران منجیل قبل از پایان دوره این دولت

تکمیل پروژه مجتمع فرهنگی و هنری شهرک ایثارگران منجیل قبل از پایان دوره این دولت بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از مجتمع نیمه کاره فرهنگی و هنری شهرک ایثارگران منجیل   طهمورث عموپور فرماندار شهرستان رودبار به همراه اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، گودرزوند چگینی نماینده مردم شریف شهرستان رودبار در مجلس