اخبار شهرستان رودبار

روایت‌تصویری سفر تماشاخانه سیار کانون به رستم‌آباد در استان گیلان

روایت‌تصویری سفر تماشاخانه سیار کانون به رستم‌آباد در استان گیلان

تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در نخستین روز سفر به استان گیلان که از ۲۲ تا ۲۶ تیر سال ۱۴۰۲ ادامه‌می‌یابد، به شهر رستم‌آباد شهرستان رودبار رفت و برنامه‌های شاد و متنوعی را با حضور و همراهی کودکان و نوجوانان و خانواده‌ها به‌مرحله اجراگذاشت.