اخبار شهرستان رودبار

حکم رئیس سازمان اداری استخدامی کشور باطل شد! + تصویر رأی دیوان عدالت

حکم رئیس سازمان اداری استخدامی کشور باطل شد! + تصویر رأی دیوان عدالت

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأی به ابطال حکم “میثم لطیفی” رئیس سازمان اداری استخدامی کشور داد؛ لطفی شهریور ۱۴۰۰ با حکم رئیس‌جمهور به ریاست سازمان اداری و استخدامی منصوب شده بود.   به گزارش رودبارنیوز، رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی