اخبار شهرستان رودبار

دستگیری شکارچی پرندگان شکاری در رودبار

دستگیری شکارچی پرندگان شکاری در رودبار

علی فرهی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست رودبار از دستگیری شکارچی پیغو در این شهرستان خبر داد. او با بیان اینکه این شکارچی پرندگان شکاری در حال حمل یک پیغو دستگیر شد، گفت: این فرد متخلف پس از دستگیری با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد. رئیس اداره محیط زیست رودبار افزود: گونه پرنده