بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از مجتمع نیمه کاره فرهنگی و هنری شهرک ایثارگران منجیل

بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از مجتمع نیمه کاره فرهنگی و هنری شهرک ایثارگران منجیل   در سفر یکروز وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به گیلان، دکتر اسماعیلی به همراه نماینده و فرماندار شهرستان رودبار و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی از مجتمع نیمه کاره فرهنگی و هنری شهرک ایثارگران منجيل بازدید کردند.

بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از مجتمع نیمه کاره فرهنگی و هنری شهرک ایثارگران منجیل

 

در سفر یکروز وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به گیلان، دکتر اسماعیلی به همراه نماینده و فرماندار شهرستان رودبار و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی از مجتمع نیمه کاره فرهنگی و هنری شهرک ایثارگران منجيل بازدید کردند.