حمل زباله به رودبار بازهم به سر خط خبرها بازگشت

موضع گیری حجت الاسلام سیدمحمدی امام جمعه شهرستان رودبار در خطبه های این هفته نماز جمعه در خصوص مطالبه به حق مردم صبور شهرستان برای عدم ورود زباله استان به منجیل، لوشان و نگرانی ها مردمان قدرشناس شهرستان از این موضوع و توصیه ایشان به استاندار و مسئولین کشور که شهرستان رودبار نباید به سراوانی

موضع گیری حجت الاسلام سیدمحمدی امام جمعه شهرستان رودبار در خطبه های این هفته نماز جمعه در خصوص مطالبه به حق مردم صبور شهرستان برای عدم ورود زباله استان به منجیل، لوشان و نگرانی ها مردمان قدرشناس شهرستان از این موضوع و توصیه ایشان به استاندار و مسئولین کشور که شهرستان رودبار نباید به سراوانی دیگر تبدیل شود