ببینید|برگزاری همایش بزرگ مهندسین در سالروز وقوع زلزله رودبار در گیلان